12 Σεπτεμβρίου 2017

Επίσκεψη φοιτητών και καθηγητών του προγράμματος HeKrisΤην Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου επισκέφτηκε τον Αγρό ομάδα φοιτητών και καθηγητών του προγράμματος HeKris (γύρω στα 25 άτομα) συνοδεία της Γεωργίας Γκουμοπούλου(η οποία είχε συντονίσει και την επίσκεψη).
 
Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας μεταξύ του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών (ΣΠΕ) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Institute of Environmental Planning του Leibniz Universität Hannover με τον τίτλο:
«Προκλήσεις ανθεκτικότητας σε περιβάλλον κρίσης ευρωπαϊκών πόλεων (HeKriS): Ανάπτυξη στρατηγικών σχεδιασμού και δημιουργικών δράσεων μέσω συνεργασίας ΕΜΠ και LUH» (Herausforderung Krisenfestigkeit europäischer Städte (HeKriS): Entwicklung planerischer Strategien und kreativer Maßnahmen). 
Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι για μεν το Πανεπιστήμιο Αννόβερο είναι ο Καθηγητής Dr. Frank Othengrafen και για το ΕΜΠ ο Καθηγητής κος Κων. Σερράος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανταλλαγές επιστημόνων, εκπαιδευτικές εκδρομές, φοιτητικά projects, Θερινά σχολεία, εργαστήρια με επαγγελματίες, μεταφορά γνώσης κι εμπειριών.
Μερικά από τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

  • Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και γεγονότων;
  • Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις όσον αφορά τις οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές και την οικονομική κρίση;
  • Τι είναι μια πόλη ανθεκτική στην κρίση / ανθεκτικότητα;
  • Πώς μπορεί η διοίκηση, η κοινωνία των πολιτών και η οικονομία να συμβάλλουν από κοινού στην καθιέρωση και εφαρμογή αστικών κρίσεων;

3 Σεπτεμβρίου 2017

Κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Μητροπολιτικου Πάρκου


Agronomi e Forestali Senza Frontiere ONLUS

Η ομάδα Agronomi e Forestali Senza Frontiere ONLUS
επισκέφτηκε τον Αγρό και έγραψε για μας: 
"Η δράση μας στην Ελλάδα "Ο κήπος της προσγείωσης" έχει αρχίσει!
Σήμερα μιλάμε για συνεργασία με τον αστικό αγρό του Ελληνικού. Χάρη στο πάθος μιας ομάδας εθελοντών στα κηπευτικά, αυτός ο βιολογικός αγρός αποτελούν παράδειγμα της αστικής αναγέννησης και της συμμετοχής των πολιτών.
Αν περάσετε από την Αθήνα μια επίσκεψη είναι απαραίτητη!
Διαφορετικά επισκεφθείτε το σύνδεσμο http://agroselliniko.blogspot.gr/

Ο αστικός κήπος στο Ελληνικό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της αστικής γεωργίας: Χάρη σε μια ομάδα εθελοντών, αυτός ο πράσινος χώρος επιτρέπει την περιβαλλοντική αναγέννηση μιας περιαστικής περιοχής της Αθήνας.
  Ευχαριστίες στον Αυτοδιαχειριζόμενο Αγρό στο Ελληνικό
Για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια του έργου της κοινωνικής κηπουρικής στο κοινωνικό σπίτι του Νέου Κόσμου.


Il progetto in Grecia “L’orto dell’Approdo” è iniziato!
Oggi vi parliamo della collaborazione con gli orti urbani di Ellinikò. Grazie alla passione di un gruppo di orticoltori volontari, questi orti biologici sono un esempio di rigenerazione urbana e impegno civico.
Se passate per Atene una visita è d’obbligo!
Altrimenti visitate il link http://agroselliniko.blogspot.gr/


The Hellinikò Social Gardens are an excellent example of urban agriculture: thanks to a group of volunteers, this green space allows the environmental regeneration of a periurban area of Athens.
Thanks to @Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός στο Ελληνικό
for your support during the project of social horticulture at the Neos Kosmos Social House.
(Φωτό της ομάδας) www.agronomisenzafrontiere.it