12 Ιουλίου 2011

Ανάγκη για φροντίδα

Καθώς μεγαλώνουν τα φυτά μας, μεγαλώνουν οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις. Οι ντομάτες έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους και η ανάγκη για φροντίδα είναι περισσότερη από κάθε άλλη φορά.
Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου συγκεντρωθήκαμε στον «Αγρό» και ραντίσαμε τις ντομάτες με ένα νερό και ξύδι καθώς διαπιστώθηκε μελίγκρα, όχι σε ανησυχητικό βαθμό.
Επίσης έγινε ξεχορτάριασμα και ανάδευση του χώματος.
Τα πρώτα καρπουζάκια έκαναν την εμφάνισή του ενώ και τα πεπόνια με τη σειρά τους ξεκίνησαν να ξεπετιούνται δειλά-δειλά.
Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη 13 Ιουλίου στις 19.30. Υπάρχει ανάγκη να φτιαχτεί ένα μείγμα από κοπριά και νερό που αφού ανακατευθεί θα «ταΐσει» τα φυτά.