17 Οκτωβρίου 2017

Η συμμετοχή του Αγρού στο Φεστιβάλ των ΚοινώνΟμιλία παρουσίασης του Αγρού από την Καίτη Χόρτη:
Η «Πρωτοβουλία για έναν Αυτοδιαχειριζόμενο αγρό στο Ελληνικό» δημιουργήθηκε από μια ανεξάρτητη ομάδα πολιτών στην Συνέλευση της 17ης Ιανουαρίου 2011 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, αφού είχε προηγηθεί κάλεσμα και κατάθεση προτάσεων προς τον Δήμο Ελληνικού για <<Νέες παραγωγικές δραστηριότητες στον αστικό χώρο>>. Με δεδομένα τα αδιέξοδα της Ελληνικής κοινωνίας, οικονομίας, παιδείας και περιβάλλοντος στα οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, οι πολίτες που συμμετείχαν στην «Πρωτοβουλία» αποφάσισαν να κάνουν πράξη μια εναλλακτική απάντηση σε αυτά τα αδιέξοδα και να δημιουργήσουν έναν αστικό αγρό με συλλογικό χαρακτήρα
Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε καθοριστικά ο Δήμος Ελληνικού –Αργυρούπολης που παραχώρησε χώρο 2,5 στρ. που ανήκει στην πρώην Αμερικάνικη Βάση, ενώ συνάμα παρείχε τεχνική υποστήριξη. 

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται παράλληλα στις δράσεις για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό και ενάντια στην εκποίηση του πρώην αεροδρομίου που δρομολογείται εδώ και χρόνια. Ο χώρος αποτελεί τμήμα της ευρύτερης έκτασης του αεροδρομίου, την οποία το κράτος σκοπεύει να παραχωρήσει.

Ο «Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός στο Ελληνικό» διέπεται από τις αρχές της εναλλακτικής, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της βιωσιμότητας. Πιστεύει σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης και οργάνωσης της οικονομίας και των κοινωνιών όπου η ζωή, o πλουραλισμός, η αυτοδιαχείριση, η περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη ορίζουν μια αλληλέγγυα οικονομία διαφοροποιημένη από το μοντέλο της σημερινής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης το οποίο χαρακτηρίζεται από την απληστία, τον ανταγωνισμό, τον ατομικισμό, και τη βία κατά των προσώπων. Η αλληλέγγυα οικονομία είναι ένα κοινωνικό κίνημα που προωθεί τρόπους οργάνωσης που προάγουν την ελευθερία του ατόμου και συμβάλλει στην εδραίωση μιας πραγματικής οικονομικής και πολιτικής δημοκρατίας.
Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκαν οι
Στόχοι της δημιουργίας του Αγρού οι οποίοι είναι
1.   Η Ανάπτυξη της αστικής γεωργίας, που μπορεί να εξασφαλίσει διατροφική αυτάρκεια στους πολίτες των μεγάλων αστικών κέντρων, απελευθερώνοντας την γεωργική παραγωγή από την εμπορική κερδοσκοπία.
2.   Ο Επαναπροσδιορισμός της αξίας της πραγματικής τροφής, η οποία έχει χαθεί λόγω εμπορευματοποίησης της διατροφής μας. Με απώτερο στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων απαλλαγμένων από φυτοφάρμακα και λιπάσματα εφαρμόζουμε αρχές, υλικά και μεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως: κομποστοποίηση, συγκαλλιέργεια, αμειψισπορά, πρόληψη ή καταπολέμηση ασθενειών με οικολογικά μέσα.
3.   Η Διατήρηση του γενετικού πλούτου της χώρας μας μέσα α) από την διάσωση-καλλιέργεια-διάδοση παραδοσιακών λαχανικών φρούτων β) την δημιουργία τράπεζας σπόρων ή και την συνεργασία μας με άλλα σποροπαραγωγικά κέντρα με τον ίδιο στόχο γ) την δωρεάν διανομή παραδοσιακών σπόρων σε ενδιαφερόμενους με οδηγίες καλλιέργειας σε εκδηλώσεις όπου συμμετέχει ο «Αγρός».
4.   Η Εκπαίδευση των μελών στις αρχές και τις πρακτικές της περιβαλλοντικής διαχείρισης ενός λαχανόκηπου, ώστε να μπορούν μόνοι τους να οργανώσουν και να καλλιεργήσουν τον χώρο τους αλλά συνάμα να συμβάλουν στην διάδοση της ιδιαίτερης γνώσης σε άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και σε χώρους εκπαίδευσης όπως σχολεία, συλλόγους κλπ.
5.   Η Διεκδίκηση του δημόσιου χαρακτήρα του πρώην Αεροδρομίου και δράση κατά της εκποίησης και υπερδόμησής του. Η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου στο Ελληνικό μπορεί να συμβαδίσει με αστικούς αγρούς σε μέρος της έκτασης του. Επίσης συμμετέχουμε και συμβάλουμε σε δράσεις που γίνονται προς την κατεύθυνση της φύτευσης του πρώην Αεροδρομίου (πχ δημιουργία Ελαιώνα, δενδροφυτεύσεις κλπ).
6.   Οι Αλληλέγγυες δράσεις. Διάθεση μέρους της παραγωγής σε ιδρύματα αστέγων της Αθήνας.