11 Ιουνίου 2014

25η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ

Όσοι από τα μέλη και τους φίλους επιθυμούν να επισκεφθούν και να εργαστούν στον
αγρό το διάστημα αυτό, μπορούν να συμμετέχουν στις ακόλουθες εργασίες κατά σειρά
προτεραιότητας: