26 Σεπτεμβρίου 2017

O Aγρός συμμετέχει στο Φεστιβάλ των Κοινών

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ – v 3.0
Η Συμμαχία των Κοινών είναι μία κοινωνική συμμαχία ατόμων και εγχειρημάτων, που συνδυάζει την πολιτική με την παραγωγή. Είναι μια συμμαχία των εγχειρημάτων / κινημάτων τόσο των Κοινών όσο και της ΚΑΟ με αυτονομία δομών, αποφάσεων και δράσης. Αποτελεί η ίδια κοινό κτήμα για τα άτομα, τα εγχειρήματα, τις κοινωνικές ομάδες και τα κινήματα που την απαρτίζουν.

Ποιοι είμαστε
Οι άνθρωποι που συγκροτούμε τη Συμμαχία των Κοινών δεν αποτελούμε ούτε επιδιώκουμε να αποτελέσουμε μια ομοιόμορφη κοινότητα. Προερχόμαστε από διαφορετικές αφετηρίες, πορείες και κοσμοθεωρήσεις. Προσεγγίζουμε τα κοινά από διαφορετικές σκοπιές, εμπειρίες και πρακτικές, όπως αυτές της προσωπικής μας διάθεσης για μοίρασμα και συνεργασία, της προσωπικής και συλλογικής δημιουργικότητας, της παροχής ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας, της πολιτικής συμμετοχής και της δημοκρατίας, της απόρριψης κάθε αυθαίρετης εξουσίας, της εναντίωσης στην εκμετάλλευση, της οικολογίας, του αντι-ρατσισμού, του φεμινισμού και της κριτικής στην πατριαρχία. Αξιολογούμε τη διαφορετικότητά μας αυτή ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό και στοιχείο ενδυνάμωσης της Συμμαχίας.
Μας ενώνει όμως η επιθυμία για από κοινού ενεργοποίηση. Έτσι, κάποιοι από εμάς οργανώσαμε συναντήσεις, φεστιβάλ όπως το Commonsfest, συνέδρια και εργαστήρια για τη συνεργασία, την παραγωγή, το περιβάλλον, την καινοτομία, τη δικτύωση κοινωνικών εγχειρημάτων. Άλλοι συμμετέχουμε σε αγώνες κατά των περιφράξεων αγαθών όπως το νερό, η ενέργεια, οι δημόσιοι χώροι και η γνώση. Πολλοί δίνουμε ζωή σε αυτοοργανωμένες δομές αλληλεγγύης για υγεία, τροφή, στέγη, εκπαίδευση. Αγαθά δηλαδή, στα οποία έχουν δικαίωμα όλοι. Κάποιοι κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να επηρεάσουμε την πολιτική προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης εγχειρημάτων με θετικό κοινωνικό πρόσημο. Αρκετοί έχουμε μακρόχρονη ιστορία στα κινήματα και στην πολιτική δράση από τα κάτω. Άλλοι πάλι όχι. Κάποιοι εκπροσωπούμε συγκεκριμένες παραγωγικές και κοινωνικές ομάδες, οργανώσεις, αντιλήψεις. Άλλοι πάλι εκπροσωπούμε απλά την κοινή μας ανάγκη για δημιουργία και διέξοδο από την επιβαλλόμενη κοινωνική καταστροφή. Πιο συγκεκριμένα, διέξοδο από την αποτυχία του διπόλου κράτους και αγοράς, όπως τη βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης, αλλά και πολλοί άλλοι ανά τον πλανήτη, αναζητώντας πιο βιώσιμες εναλλακτικές.
Όλοι όμως αναζητούμε διέξοδο από την λογική της ανάθεσης της οικονομίας, της πολιτικής και της ζωής μας στους ειδικούς, στους μεσάζοντες, στους επαγγελματίες πολιτικούς. Αντ’αυτού, αναζητούμε απαντήσεις και λύσεις στα καθημερινά μας προβλήματα μέσα από την ενεργή συμμετοχή, τη συλλογική γνώση και τη στήριξη της ανθρωποκεντρικής οικονομίας των κοινών.
Αντιλαμβανόμαστε τέλος τη δράση μας και την Συμμαχία των Κοινών ως κομμάτι ενός ευρύτερου κινήματος που ενεργοποιείται τοπικά αλλά συντονίζεται και ενδυναμώνεται παγκόσμια για το καλό της ανθρωπότητας. Είμαστε αλληλέγγυοι με τα σύγχρονα κινήματα για την προάσπιση και διάδοση των κοινών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Επιθυμούμε τον συντονισμό, την δικτύωση και την προσανατολισμένη στα κοινά παραγωγή από κοινού με οποιαδήποτε άλλη κοινότητα συμβάλλει στην παραγωγή κοινών αγαθών, στοχεύοντας στην ανοιχτή χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς κυκλοφορία και σώρευση αξίας για τα κοινά.


12 Σεπτεμβρίου 2017

Επίσκεψη φοιτητών και καθηγητών του προγράμματος HeKrisΤην Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου επισκέφτηκε τον Αγρό ομάδα φοιτητών και καθηγητών του προγράμματος HeKris (γύρω στα 25 άτομα) συνοδεία της Γεωργίας Γκουμοπούλου(η οποία είχε συντονίσει και την επίσκεψη).
 
Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας μεταξύ του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών (ΣΠΕ) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Institute of Environmental Planning του Leibniz Universität Hannover με τον τίτλο:
«Προκλήσεις ανθεκτικότητας σε περιβάλλον κρίσης ευρωπαϊκών πόλεων (HeKriS): Ανάπτυξη στρατηγικών σχεδιασμού και δημιουργικών δράσεων μέσω συνεργασίας ΕΜΠ και LUH» (Herausforderung Krisenfestigkeit europäischer Städte (HeKriS): Entwicklung planerischer Strategien und kreativer Maßnahmen). 
Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι για μεν το Πανεπιστήμιο Αννόβερο είναι ο Καθηγητής Dr. Frank Othengrafen και για το ΕΜΠ ο Καθηγητής κος Κων. Σερράος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανταλλαγές επιστημόνων, εκπαιδευτικές εκδρομές, φοιτητικά projects, Θερινά σχολεία, εργαστήρια με επαγγελματίες, μεταφορά γνώσης κι εμπειριών.
Μερικά από τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

  • Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και γεγονότων;
  • Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις όσον αφορά τις οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές και την οικονομική κρίση;
  • Τι είναι μια πόλη ανθεκτική στην κρίση / ανθεκτικότητα;
  • Πώς μπορεί η διοίκηση, η κοινωνία των πολιτών και η οικονομία να συμβάλλουν από κοινού στην καθιέρωση και εφαρμογή αστικών κρίσεων;

3 Σεπτεμβρίου 2017

Κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Μητροπολιτικου Πάρκου


Agronomi e Forestali Senza Frontiere ONLUS

Η ομάδα Agronomi e Forestali Senza Frontiere ONLUS
επισκέφτηκε τον Αγρό και έγραψε για μας: 
"Η δράση μας στην Ελλάδα "Ο κήπος της προσγείωσης" έχει αρχίσει!
Σήμερα μιλάμε για συνεργασία με τον αστικό αγρό του Ελληνικού. Χάρη στο πάθος μιας ομάδας εθελοντών στα κηπευτικά, αυτός ο βιολογικός αγρός αποτελούν παράδειγμα της αστικής αναγέννησης και της συμμετοχής των πολιτών.
Αν περάσετε από την Αθήνα μια επίσκεψη είναι απαραίτητη!
Διαφορετικά επισκεφθείτε το σύνδεσμο http://agroselliniko.blogspot.gr/

Ο αστικός κήπος στο Ελληνικό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της αστικής γεωργίας: Χάρη σε μια ομάδα εθελοντών, αυτός ο πράσινος χώρος επιτρέπει την περιβαλλοντική αναγέννηση μιας περιαστικής περιοχής της Αθήνας.
  Ευχαριστίες στον Αυτοδιαχειριζόμενο Αγρό στο Ελληνικό
Για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια του έργου της κοινωνικής κηπουρικής στο κοινωνικό σπίτι του Νέου Κόσμου.


Il progetto in Grecia “L’orto dell’Approdo” è iniziato!
Oggi vi parliamo della collaborazione con gli orti urbani di Ellinikò. Grazie alla passione di un gruppo di orticoltori volontari, questi orti biologici sono un esempio di rigenerazione urbana e impegno civico.
Se passate per Atene una visita è d’obbligo!
Altrimenti visitate il link http://agroselliniko.blogspot.gr/


The Hellinikò Social Gardens are an excellent example of urban agriculture: thanks to a group of volunteers, this green space allows the environmental regeneration of a periurban area of Athens.
Thanks to @Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός στο Ελληνικό
for your support during the project of social horticulture at the Neos Kosmos Social House.
(Φωτό της ομάδας) www.agronomisenzafrontiere.it