3 Σεπτεμβρίου 2017

Agronomi e Forestali Senza Frontiere ONLUS

Η ομάδα Agronomi e Forestali Senza Frontiere ONLUS
επισκέφτηκε τον Αγρό και έγραψε για μας: 
"Η δράση μας στην Ελλάδα "Ο κήπος της προσγείωσης" έχει αρχίσει!
Σήμερα μιλάμε για συνεργασία με τον αστικό αγρό του Ελληνικού. Χάρη στο πάθος μιας ομάδας εθελοντών στα κηπευτικά, αυτός ο βιολογικός αγρός αποτελούν παράδειγμα της αστικής αναγέννησης και της συμμετοχής των πολιτών.
Αν περάσετε από την Αθήνα μια επίσκεψη είναι απαραίτητη!
Διαφορετικά επισκεφθείτε το σύνδεσμο http://agroselliniko.blogspot.gr/

Ο αστικός κήπος στο Ελληνικό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της αστικής γεωργίας: Χάρη σε μια ομάδα εθελοντών, αυτός ο πράσινος χώρος επιτρέπει την περιβαλλοντική αναγέννηση μιας περιαστικής περιοχής της Αθήνας.
  Ευχαριστίες στον Αυτοδιαχειριζόμενο Αγρό στο Ελληνικό
Για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια του έργου της κοινωνικής κηπουρικής στο κοινωνικό σπίτι του Νέου Κόσμου.


Il progetto in Grecia “L’orto dell’Approdo” è iniziato!
Oggi vi parliamo della collaborazione con gli orti urbani di Ellinikò. Grazie alla passione di un gruppo di orticoltori volontari, questi orti biologici sono un esempio di rigenerazione urbana e impegno civico.
Se passate per Atene una visita è d’obbligo!
Altrimenti visitate il link http://agroselliniko.blogspot.gr/


The Hellinikò Social Gardens are an excellent example of urban agriculture: thanks to a group of volunteers, this green space allows the environmental regeneration of a periurban area of Athens.
Thanks to @Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός στο Ελληνικό
for your support during the project of social horticulture at the Neos Kosmos Social House.
(Φωτό της ομάδας) www.agronomisenzafrontiere.it

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου