5 Ιουλίου 2012

Η πρόοδος των κηπευτικών μας...


Στις 5 Ιουλίου  έγιναν τα εξής στον αγρό :
Ενημέρωση των φίλων και μελών του αγρού  για την ωφελιμότητα της οργανικής ουσία  στο έδαφος , την αξία των γαιοσκωλήκων  και της κομπόστας που προέρχεται από αυτούς .Ακολούθησε εξαπόλυση γόνου και μητέρων γαιοσκωλήκων  που θα βοηθήσουν στην γονιμότητα  του εδάφους .
Σπορά των φασολιών σε συγκαλλιέργεια  με τα καλαμπόκια
Έγινε  σύνδεση του τελευταίου τμήματος αρδευτικού  με αποτέλεσμα όλος ο αγρός να ποτίζεται αυτόματα κάθε 2η μέρα.
   Το πρόγραμμα εργασιών για την εβδομάδα 9-15 Ιουλίου θα υπάρχει αναρτημένο στην πόρτα της αποθήκης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου